Varför friskvård?

Att satsa på friskvård i någon form är en lönande investering som på sikt leder till att stora summor kan sparas genom färre sjukskrivningsdagar.
Personalen blir piggare, gladare, får ökad koncentration m.m. Man vinner även andra saker, som t.ex. personalens lojalitet (dom känner att man bryr sig).
Att satsa på friskvård är att satsa på framtiden. En organiserad friskvård ger större resultat.

Jag skräddarsyr olika friskvårdspaket efter erat önskemål.
Kontakta mig för behovsanalys och offert.
Om erbjudandet gäller hela personalstyrkan så är det avdragsgillt.


 

Starta med en hälsoprofilsbedömning

Att göra hälsoprofilsbedömningar är ett bra sätt att börja. Varje enskild individ får hjälp och motivation att ändra på ohälsosamma levnadsvanor och företaget får hjälp med att analysera vilka behov av friskvård som finns.


 

Massage

Tunga lyft, ensidiga rörelser och stress är några vanliga orsaker till spända muskler.
En spänd muskel har ofta störd cirkulation vilket i längden leder till smärta. Genom massage ökar man blodcirkulationen och utrensning av slaggprodukter vilket leder till snabbare återhämtning.
Att låta personalen få regelbunden massage är ett väldigt bra sätt att förebygga både värk och stress.


 

 Tapper Care  l  Västra järnvägsgatan 90  l  776 35  Hedemora  l  070-585 50 18  l  berit@tappercare.se  I  Design: www.fickla.se